Friday, 27 August 2010

BOOK: I Björnland by Bo Kristiansson (1978)

 

  "Här i skogen kan man i skymningen höra uven ropa. Här hör man slagugglans dova rop om natten. Här spelar tjädern om våren, och här stiger björnen ur sitt ide. De flesta av dagens skogar är påverkade av människan och kan inte visa upp det växt-och djurlive som en levande skog kan visa - när naturen själv får skapa miljön. I den här boken vill jag försöka skildra ett land, där ännu så länge allt fungerar. Här finns både lodjur, björn och många flygande vänner som alla spride liv omkring sig. Det här landet ligger mig varmt om hjärtat, och jag hoppas att boken kan påverka flera att värma om det. Väl mött i björland!"

 

 

No comments:

Related Posts with Thumbnails